Tin tức

Họp kiểm định chất lượng- Góp ý Tiêu chuẩn 9

Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà trường đã tổ chức họp kiểm định chất lượng với các nhóm chuyên trách để góp ý hoàn thiện cho mỗi tiêu chuẩn.

Buổi chiều ngày 21/6/2012, tại phòng B203 của Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức buổi họp kiểm định chất lượng góp ý cho Tiêu chuẩn 6, trưởng nhóm: thầy Huỳnh Cao Tuấn.

Tham dự buổi họp có thầy Huỳnh Cao Tuấn- Trưởng nhóm Tiêu chuẩn 9, thầy Nguyễn Văn Tân- Trưởng phòng Kiểm định chất lượng, cô Lê Thu Thủy- Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng, cô Trịnh Nguyễn Thư Giang, cô Nguyễn Ngọc Phương Thanh- phòng Kiểm định chất lượng, cùng các thầy cô thuộc các nhóm chuyên trách.

Nội dung Tiêu chuẩn 9:

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (9 tiêu chí)

Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lí.

Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho SV nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

Tiêu chí 9.8: Có qui hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

Tiêu chí 9.9: Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên và người học.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Quý thầy cô thuộc các nhóm chuyên trách cùng tham dự buổi báo cáo…

Thầy Huỳnh Cao Tuấn đang báo cáo tiêu chuẩn 9…

Thầy Nguyễn Văn Tân- Trưởng nhóm chuyên trách 7, đang góp ý tiêu chuẩn 9...

Cô Lê Thị Kim Anh - nhóm chuyên trách 10, đang góp ý tiêu chuẩn 9...

Thầy Huỳnh Trung Tâm- nhóm chuyên trách 8, đang góp ý tiêu chuẩn 9...

 

Khoa Sau đại học
Lạc Hồng, 22/06/2012 - 10:01:38

Góp ý tiêu chuẩn 9