Tin tức

Phòng NCKH-SĐH-KĐCL họp bình xét thi đua khen thưởng

Buổi sáng ngày 06/8/2012 Phòng NCKH-SĐH-KĐCL có buổi Họp bình xét thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân cùa phòng.

Tham dự buổi họp có 7/7 cán bộ của phòng: Thầy Nguyễn Văn Tân- Trưởng phòng NCKH-SĐH-KĐCL, Cô Lê Thu Thủy- Phó trưởng phòng NCKH-SĐH-KĐCL (Tổ trưởng Công đoàn), Cô Nguyễn Ngọc Phương Thanh, Cô Trịnh Nguyễn Thư Giang, Cô Phạm Nguyễn Nguyên Hương, Cô Nguyễn Thị Thủy và Thầy Trần Văn Diệm.

Buổi họp nhằm đánh giá những Ưu-Khuyết điểm của từng cá nhân để rút kinh nghiệm cho năm học tới. Đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Phòng NCKH-SĐH-KĐCL họp bình xét thi đua khen thưởng

Khoa Sau đại học
Lạc Hồng, 09/08/2012 - 09:55:35

Phòng NCKH-SĐH-KĐCL họp bình xét thi đua khen thưởng